N A V I G A T U M

 

 

Mental säljteknik 

  

  

- Det finns bara möjligheter -

MENTAL SÄLJTEKNIK

Mental säljteknik är ett nytt begrepp som grundar sig i kombinationen av mental träning och säljteknik. Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering av vårt undermedvetna gör att vi effektiviserar... Läs mer ->

MENTAL TRÄNING

Mental träning ger oss möjlighet att genom en rad olika tekniker aktivt identifiera, påverka, styra, förändra och förstärka våra mentala och fysiska resurser samt processer såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd... Läs mer ->

SÄLJTEKNIK

Säljteknik handlar om att kunna navigera och agera i olika situationer och tillsammans med olika personer. Navigatums säljteknik bygger på två speciella tekniker, systembaserad försäljning och situationsbaserad försäljning. Dessa två tekniker kombinerar vi tillsammans med känslolägesförmedling och mental träning. Vi arbetar även med din vision, ditt personliga varumärke och ditt ledarskap, vilket är centralt i försäljningssammanhang. Läs mer ->

DIN VISION

Din vision handlar om ditt framtida önskvärda tillstånd. Att definiera din vision är första steget när du arbetar tillsammans med oss på Navigatum. Vi anser att vikten av att veta VART vi ska påverkar våra säljresultat i allra högsta grad och vi utelämnar därav inte denna värdefulla faktor. Läs mer ->

DITT LEDARSKAP

Att vara ledaren i sitt eget liv och i sin säljkarriär är centralt för att få gynnsamma resultat. Att våga leda sig själv och att agera på det sätt som vi tagit oss an är inte alltid utmaningslöst... Läs mer ->

DITT VARUMÄRKE

När vi arbetar med försäljning behöver vi vara anpassningsbara till den kund vi möter men vi behöver samtidigt ställa oss frågor som; vem vill jag vara, hur behöver jag agera, hur vill jag uppfattas av andra... Läs mer ->

UTBILDNING

Navigatums säljutbildning är kvalitativ och sträcker sig över viktiga mervärdesaspekter som hur vår mentala inställning och vår vision spelar roll för oss som säljare.                

Syftet med utbildningen är att du som har ett säljintresse, oavsett nivå, ska beredas möjlighet och verktyg till att förbättra dina skickligheter, förändra din inställning och sätta relevanta mål för att skapa andra bättre säljresultat. Läs mer...

UPPDRAGSBASERAD FÖRSÄLJNING

Vårt säljteam hjälper er med produktförsäljning och affärsutveckling. Att använda försäljningshjälp för ökad tillväxt kan se olika ut och vi skräddarsyr en modell som passar ditt företag.

Vi startar med ett förutsättningslöst möte, där vi tittar på era behov, hur ert företags försäljningsprocess ser ut idag och hur ni vill att den ska se ut. Läs mer...

 

   

VISIO

Vår vision är att Navigatum ska vara en naturlig partner för företag och privatpersoner som vill uppnå en accelererande tillväxt samt att utveckla sina färdigheter inom Mental säljteknik.

 

MISSION

 Vi på Navigatum tar oss an att bistå våra partners på ett energifyllt och affärsmässigt sätt. Vår uppgift är också att lära ut konceptet Mental säljteknik på ett effektivt och lättförståeligt vis. 

 

 

Copyright © Navigatum AB 2017 - Alla rättigheter är reserverade. All Rights Reserved.

Vår integritetspolicy.