FÖRETAGET

 

 

Navigatum arbetar med mental säljteknik, utbildning och uppdragsbaseradförsäljning.

 

Grunden i vår verksamhet är säljteknik baserad på mental träning. Våra medarbetare arbetar med olika typer av sälj- och affärsutvecklingsuppdrag och mot olika kundgrupper. Därutöver utbildar och coachar vi företag och privatpersoner inom ämnet Mental säljteknik. Vi arbetar med nutidens kommunikations- och relationsbyggande. 

 

Vi har ett toppenhärligt företagsklimat där personlig utveckling står i fokus. Alla medarbetare har inställning att ta hand om varandra och våra partners men också att ge värmande skratt, vara autentiska samt att vara ödmjuka inför dagen.

 

Som medarbetare hos oss på Navigatum utvecklar vi alla våra personliga visioner i livet (vårt framtida önskvärda tillstånd). Vi sätter mål som är anpassade till vår vision och vi arbetar mot dessa, så kallad motivationsanpassad arbetsplatsfokusering.

 

Motivationsanpassad arbetsplatsfokusering

Motivationsanpassad arbetsplatsfokusering är ett begrepp som har ett högre syfte. Ett högre syfte än att "bara gå till jobbet". Vår starka tro är att om vi människor har ett högre övergripande mål eller snarare ett Varför att sikta på kommer vi att arbeta, prestera och må bättre. Detta Varför är något som driver oss på ett intensivare plan. Vi kommer på ett effektivare och mer strategiskt sätt ta oss an våra vardagliga uppgifter och uppdrag eftersom vi har detta större Varför att ta sikte på. Att vi drivs av Motivation (glädje, lycka) istället för Hotivation (rädsla, stress) gör att vi eliminerar det som kan leda till känslor av sämre mående, ovisshet eller hopplöshet. Vi siktar på att våra medarbetare ska ha ett tryggt och stabilt mentalt (och fysiskt) mående där positiv drivkraft dominerar. Att våra medarbetare, på arbetstid, får utvecklas och sträva mot sitt framtida önskvärda tillstånd skapar lust, energi, glädje och fokusering. Våra kunder får i slutändan ett annat och bättre resultat än om våra medarbetare endast arbetar för att "tjäna pengar". Det ser vi som ett mervärde för alla, både våra kunder och våra medarbetare.

 

Välkommen att kontakta oss!

 

  

 

Ellen Valgeborg

VD/Grundare

070-340 64 00

[email protected]

Andreas Norgren

Mental säljtekniker

070-497 07 70

[email protected]

Stefan Lunner

Mental säljtekniker

070-295 50 04

[email protected]