FÖRETAGET

 

 

Navigatums verksamhet har två inriktningar.

 

- MENTALT TRÄNINGSCENTER

Primärt är Navigatum ett mentalt träningscenter där mental träning och personlig utveckling är i fokus. Vår utbildningsverksamhet sker i grupp tillika individuellt. I utbildningsverksamheten arbetar mentorer, coacher, föreläsare och administrativ personal. Därtill finns ett team av medarbetare som sysslar med uppdragsbaserad försäljning.

 

I utbildningsverksamheten finns tre kurser, se utbildningsbeskrivningar:

-Grundutbildning: Mental utveckling & Navigering

-Fortsättningsutbildning: Mental säljteknik

-Fortsättningsutbildning: Investeringsportföljen

 

- UPPDRAGSBASERAD FÖRSÄLJNING

Vår andra inriktning är uppdragsbaserad försäljning. Vårt team av medarbetare arbetar med att hjälpa andra företag att sälja deras produkter (varor och tjänster). Det innebär olika typer av sälj- och affärsutvecklingsuppdrag och mot olika kundgrupper. Se mer under uppdragsbaserad försäljning.

 

 

Vi har ett toppenhärligt företagsklimat där personlig utveckling står i fokus. Alla medarbetare har inställning att ta hand om varandra, våra kursdeltagare och våra partners men också att ge värmande skratt, vara autentiska samt att vara ödmjuka inför dagen.

 

Välkommen att kontakta oss!

 

  

 

Ellen Valgeborg

VD/Grundare

070-340 64 00

[email protected]

Andreas Norgren

Mental säljtekniker

070-497 07 70

[email protected]

Stefan Lunner

Mental säljtekniker

070-295 50 04

[email protected]