Vidareutbildning 

INVESTERINGSPORTFÖLJEN

 

 

Att leva i visionstillståndet.

För att kunna leva och må bra i vårt visionstillstånd kommer vi att behöva planera även vår finansiella situation. Vi vet att vi kommer att ha kostnader även i framtiden, oavsett om vårt visionstillstånd fordrar lite eller mycket pengar.

 

Vad är Investeringsportföljen?

Kursen Investeringsportföljen är en valbar vidareutbildning att läsa efter steg 1, Grundutbildningen Mental utveckling & Navigation.

Kursen behandlar ett portföljkoncept där det handlar om att sprida risker inom olika områden. Att inte lägga alla ägg i samma korg eller att inte satsa allt på ett kort utan att sprida investeringsprojekt i olika riskkategorier, branscher och med olika investeringslängd samt trenddiversiering.

Du kommer att utgå ifrån ditt inprogrammerade visionstillstånd och din riskprofil när du planlägger och sätter strategi för hur du ska bygga din investeringsportfölj.

Under kursen kommer du att träffa föredragshållare som är specialiserade inom sina områden och som ger exempel på hur olika typer av investeringar kan te sig i en portfölj.

Investeringsportföljen innebär att samtidigt som vi lär oss teoretiska kunskaper i vårt dagsmedvetna sinnestillstånd övar vi investeringsutmaningar och portföljstrategi i vårt undermedvetna (alternativa) sinnestillstånd. Det sker bland annat via handledd ljudfilsträning.

 

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som vill utöka dina kunskaper och kompetens inom affärer och investeringsplanering samt planlägga en investeringsstrategi för att nå och leva i ditt visionstillstånd.

 

Varför Investeringsportföljen?

En diversifierad och riskprofilerad investeringsportfölj ger finansiell trygghet i visionstillståndet. Börjar du dessutom att bygga investeringsportfölj tidigt kommer du troligen att nå ditt visionstillstånd effektivare.

 

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att välja kurs och fylla i dina personuppgifter via Anmälningsformuläret. Du kan också göra din kursanmälan per telefon, se Kontakt. Du kommer inom några dagar att få en bekräftelse på din anmälan.  

 

 

Se övrigt utbildningsutbud --> 

 

 

 

 

 

 

 

-Typ Fortsättningsutbildning (förkunskaper krävs).

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till steg 1 (Mental utveckling & Navigation) och innan du påbörjar den handledda ljudfilsträningen som hör till Investeringsportföljen har du genomgått 7 träningsblock och 42 ljudfiler av mental och personlig utveckling. Blocken du genomgått i steg 1 är Mental grundträning, Självbildsträning, Visionsträning, Mental styrketräning, Målbildsträning, Varumärkesträning och Livskvalitetsträning. Dessa 7 block är träningsmässigt grundläggande för kursen inom Investeringsportföljen.

 

-Utbildningslängd 2 månader. Utbildningen kan göras parallellt med ett heltidsarbete.

 

-Mentala träningsprogram 8 st. Handledd ljudfilsträning direkt investeringsinriktade.

 

-Teoripaket om 5 heldagar (37,5 h).

 

-Utbildningsportal inklusive framgångsjournal, mental och fysisk träningsdagbok.

  

-Utbildningsintyg efter avslutad och väl genomförd utbildning.

 

-Pris: 26.200 kr inkl. moms (20.960 kr exkl. moms)

 

För mer information om utbildningarna, datum för utbildningsstart och anmälan till utbildning, kontakta oss:

 

Kursanmälningsformulär -->

Se övrigt utbildningsutbud --> 

 

Utbildningsavdelningen

 

Mail: [email protected]

Tfn: 070-340 64 00

 

Välkommen!