Fortsättningsutbildning

MENTAL SÄLJTEKNIK

 

Vad är Mental säljteknik?

Kursen Mental säljteknik är en valbar vidareutbildning att läsa efter steg 1, Mental utveckling & Navigation.

Mental säljteknik är ett begrepp och grundar sig i kombinationen av mental träning och försäljning eller snarare säljteknik.

Mental säljteknik innebär att samtidigt som vi lär oss teoretiska säljtekniska kunskaper i vårt dagsmedvetna sinnestillstånd övar vi säljsituationer i vårt undermedvetna (alternativa) sinnestillstånd. Det sker bland annat via handledd ljudfilsträning.

 

Till vem riktar sig kursen?

Vi ser att alla människor är säljare oavsett om vi arbetar yrkesprofessionellt som säljare eller ej. Att kunna förhandla eller att ha förmågan att få sin vilja igenom kan vi ha nytta av i alla livets företaganden. Att sälja in sig själv till en ny arbetsgivare, att sälja in grönsaker istället för godis till barnen eller att sälja in semesterresans destination till sin partner kan vara nog svåra säljsituationer där kunskap, övning och färdigheter kan spela en viktig roll för vad du tar dig an i livet. Vi behöver inte ha säljyrket som huvudsakligt arbetsområde utan här handlar det om att utveckla sig själv. Har du säljyrket som yrkesprofession kommer du att ta din försäljningsverksamhet till en ny dimension genom att applicera ljudfilsträningen på din specifika försäljningsvardag.

 

Varför säljteknik?

Säljteknik handlar om att kunna navigera och agera i olika situationer och tillsammans med olika personer. Att kunna kommunicera på ett begripligt och lättsamt sätt och att bygga goda relationer är en förutsättning. För att bygga goda relationer behöver vi vara uppmärksamma, lyhörda, ödmjuka och vi behöver känna av när, hur och vad vi ska säga för att få positiv respons. Vi på Navigatum ser att det krävs mycket mer än goda kunskaper inom ämnet säljteknik för att få framgångsrika resultat. Försäljning handlar om människor. Människor är komplexa och behöver behandlas på olika vis.

 

Säljteknisktinnehåll i utbildningen?

Navigatums säljteknik bygger på två speciella tekniker, systembaserad försäljning och situationsbaserad försäljning. Dessa två tekniker kombinerar vi tillsammans med känslolägesförmedling och mental träning.

En säljprocess kan se väldigt annorlunda ut och beroende på vilken typ av försäljning det handlar om får vi anpassa vår metod till processen.

Känslolägesförmedling handlar om att växla kundens känslotillstånd över de olika elementen i besluts- och köpförfarandet. Vi använder vår kommunikativa förmåga i både verbal och icke verbal form samt riktade frågetekniker och känslor som förstärker vår kunds sinnesstämning.

 

Övrigt och viktigt i Mental säljteknikutbildningen:

I Mental säljteknik arbetar vi visionstyrt, alltså med vårt framtida önskvärda tillstånd. I grundutbildningen, steg 1, Mental utveckling & Navigering har våra kursdeltagare tillsammans med sin visionsmentor tagit fram sin vision, programmerat den i sitt alternativa (undermedvetna) sinnestillstånd och börjat att styra mot den. Detta med hjälp ljudfilsträning för det undermedvetna och av personligt anpassade stödstrukturer som bland annat innefattar mission, mål, framgångsjournal, värdegrund, varumärke, inre ledarskap och målbildsalbum. Läs mer om Steg 1 under Mental utveckling & Navigering och läs mer om Vision.

Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering av vårt undermedvetna gör att vi effektiviserar resan och arbetet med våra mål och i förlängningen vår vision (vårt framtida önskvärda tillstånd).

Läs mer om träningsmetoder, tillvägagångssätt och tekniker under Mental träning och personlig utveckling.

 

Att kunna hantera säljteknik och förhandling är ett kraftfullt verktyg för att ta sig mot visionstillståndet snabbare och mer effektivt, därför ser vi den Mentala säljteknikutbildningen som viktig i visionssammanhang.

 

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att välja kurs och fylla i dina personuppgifter via Anmälningsformuläret. Du kan också göra din kursanmälan per telefon, se Kontakt. Du kommer inom några dagar att få en bekräftelse på din anmälan.  

 

 

Se övrigt utbildningsutbud --> 

 

 

 

 

 

 

-Typ Fortsättningsutbildning (förkunskaper krävs).

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till steg 1 (Mental utveckling & Navigation) och innan du påbörjar den handledda ljudfilsträningen som hör till Investeringsportföljen har du genomgått 7 träningsblock och 42 ljudfiler av mental och personlig utveckling. Blocken du genomgått i steg 1 är Mental grundträning, Självbildsträning, Visionsträning, Mental styrketräning, Målbildsträning, Varumärkesträning och Livskvalitetsträning. Dessa 7 block är träningsmässigt grundläggande för kursen inom Investeringsportföljen.

 

-Utbildningslängd 4,5 månader. Utbildningen kan göras parallellt med ett heltidsarbete.

 

-Mentala träningsprogram 27 st. Handledd ljudfilsträning direkt säljteknikinriktade.

 

-Teoripaket om 5 heldagar (37,5 h).

 

-Utbildningsportal inklusive framgångsjournal, mental och fysisk träningsdagbok.

 

-Säljcoaching 4,5 månader.

 

-Utbildningsintyg efter avslutad och väl genomförd utbildning.

 

-Pris: 22.750 kr inkl. moms (18.200 kr exkl. moms)

 

 

Teoripaketet till utbildningen omfattar bland annat ämnen som systembaserad försäljningsteknik, situationsbaserad försäljningsteknik, behovsstadier, köplust i olika sinnesstämningar, säljprocesser, frågetekniker, referensförsäljning, rekommendationsförsäljning, avslut/överenskommelse, telefonteknik, socialt mediasälj, presentationsteknik, ofysisk försäljning, flerledsförsäljning, unique sellingpoints, invändningshantering, kundvård och nätverkande.

 

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till steg 1 (Mental utveckling & Navigation) och innan du påbörjar den handledda ljudfilsträningen som hör till Mental säljteknik har du genomgått 7 träningsblock och närmare 40 ljudfiler av mental och personlig utveckling. Blocken du genomgått i steg 1 är Mental grundträning, Självbildsträning, Visionsträning, Mental styrketräning, Målbildsträning, Varumärkesträning och Livskvalitetsträning. Dessa 7 block är träningsmässigt grundläggande för kursen inom Mental säljteknik. 

 

För mer information om utbildningarna eller anmälan, kontakta oss:

 

Kursanmälningsformulär -->

Se övrigt utbildningsutbud --> 

 

Utbildningsavdelningen

Mail: [email protected]

Tfn: 070-340 64 00

 

Välkommen!