MENTAL SÄLJTEKNIK

 

 

 

Om du tror att ditt mentala tillstånd och inställning spelar roll för vilka resultat du har i din försäljningsverksamhet eller till och med vilka resultat du har i livet, då har du viktiga insikter.

 

Mental säljteknik är ett nytt begrepp och grundar sig i kombinationen av mental träning och försäljning eller snarare säljteknik.

 

Mental säljteknik innebär att samtidigt som vi lär oss teoretiska säljtekniska kunskaper i vårt dagsmedvetna sinnestillstånd övar vi säljsituationer i vårt undermedvetna (alternativa) sinnestillstånd. Det sker bland annat via handledd ljudfilsträning.

 

I Mental säljteknik arbetar vi visionsstyrt, alltså med vårt framtida önskvärda tillstånd. Vilket betyder att våra kursdeltagare lär sig att ta fram sin vision och styra mot den med hjälp av personligt anpassade stödstrukturer som bland annat innefattar mission, mål, framgångsjournal, värdegrund, varumärke, inre ledarskap och målbildsalbum.

 

Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering av vårt undermedvetna gör att vi effektiviserar resan och arbetet med våra mål och i förlängningen vår vision (vårt framtida önskvärda tillstånd).

 

Konceptet Mental säljteknik betyder för många en livsstilsändring. Eftersom vi arbetar visionstyrt kräver det oftast beteende-, vane- och rutinförändringar för många, inte bara i vardagen utan på ett djupare plan.

 

Att ta ledarskap över i första hand oss själva och i andra hand att leda andra är centralt i Mental säljteknik.

 

Läs mer om träningsmetoder, tillvägagångssätt och tekniker under Mental träning och Säljteknik samt om utbildningen under Utbildning.