Grundutbildning 

MENTAL UTVECKLING & NAVIGERING

 

 

Om du tror att ditt mentala tillstånd och inställning spelar roll för vilka resultat du har i livet, då har du viktiga insikter.

 

Utbildningen Mental utveckling & Navigering betyder för många en livsstilsändring. Vi arbetar visionsstyrt vilket för många kräver beteende-, vane- och rutinförändringar, inte bara i vardagen utan på ett djupare plan.

  

Vad innebär utbildningen Mental utveckling & Navigering?

I utbildningen Mental utveckling & Navigering ingår många delar och grunden i utbildningen utgör mental träning, visionsstyrning och att skapa livskvalitet. Utbildningen innefattar personlig utveckling på olika plan och Mental utveckling innebär att samtidigt som vi lär oss teoretiska kunskaper i vårt dagsmedvetna sinnestillstånd implementerar och övar vi situationer som vi vill ha förbättrade resultat inom i vårt undermedvetna (alternativa) sinnestillstånd. Det sker bland annat via handledd ljudfilsträning.

 

Varför mental träning?

Mental träning ger oss möjlighet att genom en rad olika tekniker aktivt identifiera, påverka, styra, förändra och förstärka våra mentala och fysiska resurser samt processer såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd.

 

Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering av vårt undermedvetna sinnestillstånd gör att vi effektiviserar resan och arbetet med våra mål och i förlängningen med vår vision.

 

Varför navigering och varför vision?

Navigering är ett samlingsbegrepp omfattande styrförmåga och drivkraft framåt.

I utbildningen arbetar vi visionsstyrt, alltså med vårt framtida önskvärda tillstånd. Vilket betyder att våra kursdeltagare lär sig att ta fram sin vision och styra mot den med hjälp av personligt anpassade stödstrukturer som bland annat innefattar värdegrund, mission, mål, framgångsjournal, varumärke, inre ledarskap, målbildsalbum och teamstruktur. Att veta vart vi ska påverkar våra livsresultat i allra högsta grad.

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa din vision (ditt framtida önskvärda tillstånd) utifrån vetenskapliga och forskningsbaserade metoder för att därefter starta styrning mot visionen. En följd av att arbeta visionstyrt är du kommer att förändra och förbättra många resultat i ditt liv.

Utbildningen är för dig som strategiskt och målinriktat vill arbeta med dig själv och din mentala utveckling. Inre utveckling brukar leda till resultat i det yttre och vanliga effekter våra kursdeltagare får är förbättrade relationer, förbättrad fysik form samt förbättrad finansiell situation.

Att ta ledarskap över och arbeta med sin egen livskvalitet och livsglädje är för många en ovan tanke men det är precis det vi gör i utbildningen.

Inga förkunskaper krävs. Utbildningen kan göras samtidigt som ett heltidsarbete.

 

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att välja kurs och fylla i dina personuppgifter via Anmälningsformuläret. Du kan också göra din kursanmälan per telefon, se Kontakt. Du kommer inom några dagar att få en bekräftelse på din anmälan.  

 

 

 Se övrigt utbildningsutbud --> 

 

 

 

 

 

-Typ Grundutbildning (inga förkunskaper krävs).

 

-Utbildningslängd 10 månader. Utbildningen kan göras parallellt med ett heltidsarbete.

 

-Mentala träningsprogram 42 st. Handledd ljudfilsträning inriktade på personlig utveckling, se blockbeskrivning.

 

-Teoripaket om 10 heldagar (75 h), 20 moduler. 

8 mötestillfällen under de inledande 4 månaderna och 2 mötestillfällen under resterande utbildningstid.

 

-Utbildningsportal inklusive framgångsjournal, mental och fysisk träningsdagbok.

 

-Mentorprogram 10 månader.

 

-Utbildningsintyg efter avslutad och väl genomförd utbildning.

 

-Pris: 47.500 kr inkl. moms (38.000 kr exkl. moms)

 

Teoripaketet till utbildningen omfattar bland annat områden som:

Navigation, Mental träning, Inre ledarskap, Personligt varumärke, Personprofil- och beteendeanalys, Aktionsstrukturer, Kommunikation (verbal och icke verbal), Stress, Avspänd effektivitet, Den avancerade kroppen, Målstruktur, Relationsbyggande och Team.

  

Anledningen till utbildningens längd är att när vi arbetar med mental träning och programmering av det alternativa (undermedvetna) medvetandetillståndet behöver vi tid att bearbeta och processa de olika momenten. Att stressa eller slarva igenom en utbildning baserad på mental träning är förmodligen bortkastat.

 

Den praktiska mentala träningen för grundutbildningen innehåller följande block:

-Mental grundträning

-Självbildsträning

-Visionsträning

-Mental styrketräning

-Målbildsträning

-Varumärkesträning

-Livskvalitetsträning

 

Våra kursdeltagare arbetar med vägledda ljudfiler, visualiseringsövningar, självhypnos, affirmationer och suggestionsträning.

 

För mer information om utbildningarna eller anmälan, kontakta oss:

 

Utbildningsavdelningen

Mail: [email protected]

Tfn: 070-340 64 00

 

Välkommen!

 

 

Kursanmälningsformulär -->

Se övrigt utbildningsutbud -->