SÄLJTEKNIK

 

Säljteknik handlar om att kunna navigera och agera i olika situationer och tillsammans med olika personer. Att kunna kommunicera på ett begripligt och lättsamt sätt och att bygga goda relationer är en förutsättning. För att bygga goda relationer behöver vi vara uppmärksamma, lyhörda, ödmjuka och vi behöver känna av när, hur och vad vi ska säga för att få positiv respons. Vi på Navigatum ser att det krävs mycket mer än goda kunskaper inom ämnet säljteknik för att få framgångsrika resultat. Försäljning handlar om människor. Människor är komplexa och behöver behandlas på olika vis.

 

Navigatums säljteknik bygger på två speciella tekniker, systembaserad försäljning och situationsbaserad försäljning. Dessa två tekniker kombinerar vi tillsammans med känslolägesförmedling och mental träning.

 

En säljprocess kan se väldigt annorlunda ut och beroende på vilken typ av försäljning det handlar om får vi anpassa vår metod till processen.

 

Känslolägesförmedling handlar om att växla kundens känslotillstånd över de olika elementen i besluts- och köpförfarandet. Vi använder vår kommunikativa förmåga i både verbal och icke verbal form samt riktade frågetekniker och känslor som förstärker vår kunds sinnesstämning.

 

Läs mer om vilka ämnen Navigatums säljteknik och utbildning innehåller under Utbildning.