UTBILDNING

 

MENTAL SÄLJTEKNIK - UTBILDNINGSPROGRAM

 

-GRUNDUTBILDNING, 10 månader.

 

-DIPLOMERAD MENTAL SÄLJTEKNIKER, (fortsättningsutbildning)

+ 3 månader samt kunskapsprövning.

 

I all utbildning varvas säljteknik och strategisk och strukturerad mental träning. Våra kursdeltagare bygger sin vision (sitt framtida önskvärda tillstånd) och dessutom arbetas flertalet personligt anpassade stödstrukturer fram för visionsstyrning.

 

GRUNDUTBILDNING inom Mental säljteknik, 10 månader:

-60 st mentala träningsprogram varav 27 st är direkt säljteknikinriktade (daglig träning 14-20 min).

-Teoripaket om 10 heldagar (75h). 

     8 mötestillfällen under de inledande 4 månaderna 

     2 mötestillfällen under resterande utbildningstid

-Mentorprogram under teoritid (4 månader).

-Säljcoaching 6 månader.

-Utbildningsintyg efter 10 månader.

 

Utbildningen kan genomföras samtidigt som ett heltidsarbete.

 

DIPLOMERAD MENTAL SÄLJTEKNIKER, fortsättningsutbildning + 3 månader samt kunskapsprövning:

-20 st mentala träningsprogram.

-Teoripaket om 4 heldagar (30h).

-Mentorprogram under teoritid (3 månader).

-Kunskapsprövning och diplomering. Efter godkänd kunskapsprövning diplomeras kursdeltagaren och får använda titeln Diplomerad Mental säljtekniker.

 

Utbildningen kan genomföras samtidigt som ett heltidsarbete.

 

Anledningen till utbildningens längd är att när vi arbetar med mental träning och programmering av det alternativa medvetandetillståndet (det undermedvetna) behöver vi tid att bearbeta och processa de olika momenten. Att stressa eller slarva igenom en utbildning baserad på mental träning är förmodligen bortkastat.

 

Den praktiska mentala träningen för grundutbildningen innehåller följande block:

-Mental grundträning

-Självbildsträning

-Visionsträning

-Mental styrketräning

-Målbildsträning

-Varumärkesträning

-Säljteknikträning (27 st träningsprogram)

 

Våra kursdeltagare arbetar med vägledda ljudfiler, visualiseringsövningar, självhypnos, affirmationer och suggestionsträning.

 

Teoripaketet till grundutbildningen omfattar bland annat ämnen som kommunikation (verbal och icke verbal), personanalyser, relationsbyggande, känslolägesförmedling, systembaserad försäljningsteknik, situationsbaserad försäljningsteknik, behovsstadier, köplust i olika sinnesstämningar, säljprocesser, frågetekniker, referensförsäljning, rekommendationsförsäljning, avslut/överenskommelse, telefonteknik, socialt mediasälj, presentationsteknik, ofysisk försäljning, flerledsförsäljning, unique sellingpoints, invändningshantering, kundvård, nätverkande, ditt ledarskap, ditt varumärke, din motivation och din vision.

 

För mer information om utbildningarna, datum för utbildningsstart och anmälan till utbildning, kontakta oss:

 

Mail: [email protected]

Tfn: 070-340 64 00

 

Välkommen!

 

 

 

 

Jag vill ha mer information