UTBILDNINGAR

 

I alla våra utbildningar arbetar vi både teoretiskt och praktiskt i det medvetna, dominanta, sinnestillståndet

samtidigt som vi arbetar med handledd ljudfilsträning för det undermedvetna, alternativa, sinnestillståndet.

 

Grundutbildning

MENTAL UTVECKLING & NAVIGERING

I utbildningen Mental utveckling & Navigering ingår många delar och grunden i utbildningen utgör mental träning, visionsstyrning och att skapa livskvalitet. ...Läs mer ->

Vidareutbildning

MENTAL SÄLJTEKNIK

Mental säljteknik är ett begrepp som grundar sig i kombinationen av mental träning och säljteknik. Samspelet mellan olika typer av styrd mental träning och rätt programmering... Läs mer ->

Vidareutbildning

INVESTERINGSPORTFÖLJEN

Att vi kommer att ha kostnader även i framtiden, det vet vi. För att kunna leva och må bra i vårt visionstillstånd kommer vi att behöva planera även för vår finansiella situation... Läs mer -> 

 

VISIONSKONSULTATION

ATT STARTA IGÅNG 

Dags att bygga din framtid? Boka en Visionsgenomgång... Läs mer ->

MT-PROGRAM 

INDIVIDUELLT ANPASSAT MT-PROGRAM

Mentalt träningsprogram med visionscoachning. Efter ett inledande möte sätter vi ihop ett personligt anpassat program till dig innehållande handledd ljudfilsträning och coachingmöten. Läs mer ->

FÖR FÖRETAG OCH GRUPPER

UPPDRAGSBASERAD FÖRSÄLJNING

Att använda försäljningshjälp för ökad tillväxt kan se olika ut och vi skräddarsyr en modell som passar ditt företag. Läs mer ->

SÄLJMETODIK

Har du svårt att få till ett framgångsrikt sälj i din organisation? Fattas det en röd tråd i din säljmetodik? Ta hjälp med företagets säljmetodik. Läs mer -> 

SÄLJCERTIFIERING

Att säljcertifiera sina medarbetare skapar kvalitet och... Läs mer ->

FÖRSÄLJNINGSANALYS

En försäljningsanalys är ett test inom... Läs mer ->