Hjärnans förmåga att sortera och filtrera

Hjärnan organiserar och selekterar för att begränsa stimuli av intryck. 

Vår hjärna konstruerar olika modeller av omvärlden. Den fungerar som någon som lägger pussel. Hjärnan talar om vad som passar ihop och inte för att sedan organisera de föremål och de händelser vi upplever. Hjärnan försöker knyta ihop element och skapa en sammanhängande mening. Oftast är vi bara medvetna om väldigt lite av det som händer i och omkring oss, tur är det.

Hjärnan stimuleras på tre sätt:

   -från kroppens inre organ

   -från yttervärlden via våra sinnesorgan

   -från vårt själsliv (tankar, känslor och bilder)

I den mentala träningen minskar vi stimulans från kroppens organ för att göra vårt inre liv mer aktivt. Det är en viktig förutsättning när vi ska träna mentalt.

En ständig bearbetning pågår i det omedvetna och tack och lov blir vi inte varse om allt. Hjärnan har filter som reducerar sinnesintryck. De flesta av kroppens fysiologiska funktioner är automatiska. Vi behöver exempelvis inte tänka på andning, blodomlopp eller matsmältning. Filterfunktionen gör att vi endast uppfattar en liten del av allt stimuli som kan påverka oss. Det är tur för annars hade vi snabbt varit överstimulerade.

Filtret reducerar sinnesintrycken till två kategorier:

   -Det relevanta vi uppmärksammar

   -Det irrelevanta vi ignorerar

Vi har behov av denna filtrering eftersom det bara väljer ut och uppmärksammar en liten del information. Det reducerar och förebygger förvirring samt överbelastning av intryck.

Vad som väljs ut är väldigt individuellt men beror på en mängd olika faktorer, bland annat intresse, förhållningssätt, inställning, förväntningar, perception, fostran och kultur. Filtreringen görs mestadels omedvetet men det kan ställa till trassel för oss. Filtreringen påverkar hur vi ser verkligheten och det kan bidra till konflikter. Inte sällan händer det att två personer har helt olika verklighetsuppfattning eller åsikt om något och det kan bero på att sortering och filtrering går olika till och resultatet skiljer sig. Hjärnan släpper igenom och noterar olika saker. Vissa intryck förstärks medan andra, för hjärnan irrelevanta, intryck sorteras bort. Två personer kan alltså uppfatta verkligheten på helt olika vis trots att de upplevt samma situation. Det blir viktigt att ha hjärnans sorterings- och filterfärdighet med i åtanke när vi har annan åsikt som någon eftersom det är en bidragande orsak. Det utgör fundamentet för vår och andras "verkligheter". Vem säger att vår verklighet är "rätt"? Att förstå vår egen hjärnas sätt att selektera och filtrera är värdefullt, framförallt för vår egen personliga utveckling skull, men även att ha med sig vetskapen av att vi har olika filter blir viktigt när vi vill bygga starka relationer och goda nätverk. För att få nya resultat kan vi kanske behöva förändra vårt filter.