Att påverkas negativt 

Vilken roll spelar en negativ person i din påverkansgrupp?

Vi har under många år studerat och behandlat vad olika mentala sinnestillstånd och en persons attityd/inställning spelar för roll för personens resultat i livet. Kopplingen är oftast direkt. Positiv inställning leder ofta till positiva resultat, goda relationer och att många möjligheter öppnar sig medan och en negativ inställning oftast leder till sämre resultat, dåliga eller avslutade relationer samt att personen hamnar i ett visst socialt utanförskap om denne inte lyckas att värva med flera personer med samma negativa attityd. Att en person är negativ inom ett visst område är inte särskilt ovanligt, men nu talar vi om de personer vars totala mentala inställning är färgad och där personen är i ett mer konstant dagligt sinnestillstånd av negativitet. De personer som alltid finner något att klaga på, de som letar fel, de som är problemfokuserande (och inte lösningsorienterade), de som trivs bättre att få klaga och tycka synd om sig själva. Dessa personer är experter på att bära sin offerkofta och självledarskap är ett ord de sällan hört.

Inte bara att en person med negativ inställning vill värva kompisar till att tycka likadant, de sprider en extremt negativ energi runt omkring sig. För att göra ett komplext ämne kort; Kan vi hjälpa dessa personer? Både Ja och Nej. Oavsett om du är specialist på mental träning, mentalt förändringsarbete eller påläst inom psykiatrin så behöver det finnas en egen vilja hos personen att bli hjälpt. Lars-Eric Uneståhl som är en av våra starkaste förebilder lär ut begreppet "Du kan leda en häst fram till vattnet men dricka måste den göra själv". Många som försöker hjälpa en person med negativt grundsynsätt blir oftast besvikna och de lägger många gånger extremt mycket resurser på denna person. Resurser i form av tid, engagemang, energi och ibland pengar för att försöka "omvandla/omvända" denna person. Det handlar det om ansvar. Att varje person måste vara ledaren i sitt eget liv. Varje person måste fatta beslut om förändring, förbättring och handling själv, om resultaten ska bli annorlunda. Den egna viljan till att vilja något annat behöver finnas hos personen. 

Personer med negativt mentalt grundtillstånd kan i vissa fall vara svåra att identifiera eller så vill vi inte identifiera dem som negativ då de kan vara nära vänner eller släkt till oss, vi kan till och med leva under samma tak som personen. Vi kan hitta på hur många orsaker eller anledningar som helst till att inte vilja identifiera personen med negativ attityd men problemet kvarstår, personen sprider negativ energi och försöker värva kompisar till det.

Vi har lagt en del resurser på att förstå vad en negativ person spelar för roll i gruppsammanhang. Kan verkligen bara en negativ person ha påverkande betydelse i en annars positiv grupp. Ja! En enda persons negativa inställning spelar mycket större roll än vad många tror. De bearbetar gruppen negativt lite varje dag och över tid, det är därför de är så svåra att upptäcka.

När vi lyssnar på forskare eller läser dokumentation om grupper där man tagit bort dessa negativa personer så har man ökat effektiviteten i gruppen många gånger om. Det blir extra tydligt och mätbart på arbetsplatser där resultaten kan mätas i omsättning.

Att ha rätt människor runt omkring sig kan vi kanske inte alltid direkt påverka, men vi kan titta i vår bekantskap och rannsaka vår påverkansgrupp. Vi ska vara kräsna med vilka människor vi har i vår närhet. Du ska få positiv energi och känna glädje i dina relationer. Är det en person du inte vill utesluta ur din påverkansgrupp på grund av att det är någon närstående eller liknande bör du i alla fall skifta förhållningssätt till den personen. Se även över villkoren för hur ni träffas eller har kontakt under så att personen inte påverkar dig negativt.

Att utvärdera sitt nätverk, sitt team och sin påverkansgrupp är något vi behöver göra kontinuerligt. Helt plötsligt har det smugit sig in en person som påverkar oss och den gruppen vi agerar i negativt.

Var lyhörd och uppmärksam för de personerna är många gånger svåra att upptäcka och ibland krävs det månader eller år för att inse hur vi påverkas.

Finner du en sådan person i ditt nätverk gäller det att gå i aktion och hantera det på det sätt du tycker är värdigt för dig och din utveckling.

Fundera över Lars-Eric Uneståhls citat:

"Du kan leda en häst fram till vattnet men dricka måste den göra själv."

Lös situationen, trots att det inte är lätt, var noggrann med din påverkansgrupp och ditt nätverk. De ska verka för dig och inte emot dig oavsett om det är avsiktligt menat eller ej. 

Har du krävande personer i ditt team och i din påverkansgrupp kan du fundera över Vad du behöver göra eller Vilket förhållningssätt behöver du ha för att inte påverkas negativt?