Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor och begrepp som vi använder oss av och arbetar med. Har du en fundering som du inte får besvarad här är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

MENTAL TRÄNING

Vad är mental träning?

Begreppet Mental träning är ett samlingsnamn för ett 40-tal olika träningsmetoder att använda till påverkan av vårt psyke. Mental träning kan ske i vårat medvetna sinnestillstånd (det dominanta medvetandetillståndet, alltså dagsmedvetandet) eller i vårt undermedvetna sinnestillstånd (vårt alternativa medvetandetillstånd). Arbetar vi i det undermedvetna sinnestillståndet får vi effektivare och snabbare resultat jämfört med att arbeta i det medvetna sinnestillståndet. Kombinationen av dessa två medvetandeformer är en framgångsfaktor.


Varför vill vi träna mentalt och framförallt i vårt alternativa sinnestillstånd?

Det undermedvetna eller det omedvetna är ett tillstånd vi når genom djup avslappning/avkoppling. Genom det alternativa medvetandet kan vi få tillgång till osynliga styrorganismer som präglar vårt dagliga handlande. Alltså, att arbeta i det alternativa medvetandet gör att kan vi påverka våra kontrollsystem.

Vi arbetar med våra inre resurser såsom tankar, bilder, känslor, inställningar, minnen och beteenden och styr om dessa till ett önskvärt resultat eller ett tillstånd.

Att programmera om vårt undermedvetna med de resultat vi vill åstadkomma gör att vi enklare tar oss dit.


Varför gör sig träning bättre i det alternativa medvetandetillståndet?

Funktioner för analys, realitetstestning, referensramar är bundna till dimensioner i det dominanta sinnestillståndet, dagsmedvetandet, vilket begränsar oss.

I det alternativa sinnestillståndet, det undermedvetna, är det lättare att förflytta sig i rum och tid. Vi lever oss lättare in i en situation och kan enklare uppleva en situation vi upplevt tidigare och förändra den upplevelsen. Vi kan förändra kopplingen av den, förändra det som händer i kroppen i relation till situationen.

Realitetstestning i vårt dominanta sinnestillstånd (dagsmedvetandet) sker automatiskt och vi testar även automatiskt av all den information vi får mot våra tidigare upplevelser. I hjärnan har vi referensramar och vi gör flera analyser. Stämmer inte informationen vi testar överens med det vi upplevt, förkastar vi den informationen.

I det alternativa medvetandetillståndet har vi inga referensramar, ingen realitetstestning. Vi kan gå in och få en information att göra verkan trots att vi tycker att den verkar ologisk. Vi ges alltså möjlighet att gå förbi logiskt kritiskt tänkande för att finna lösningar på utmaningar vi står inför. Vi kan därför påverka våra livsmönster. Ett starkt verktyg till att bygga en verklighet med resultat vi önskar.


Vårt nervsystem och mental träning

Nervsystemet kan inte skilja på en upplevelse genom fysisk eller icke fysisk närvaro. Det vill säga att, nervsystemet reagerar inte på den fysiska situationen i sig utan på vår upplevelse av den. Upplevelser ger i sin tur minnen. Den fysiska närvaron är alltså inte nödvändig. Vi kan tänka oss in i en situation och påverka utgången av den. Detta gör vi i det alternativa sinnestillståndet, det undermedvetna.


Mental träning och Navigatum

Navigatums mentala träningsprogram är specialanpassade för visionsstyrning, livskvalitet och säljteknik. Alla medarbetare hos Navigatum tränar mentalt varje dag. Så gör även våra kursdeltagare.

Vi använder träningsmetoder för intern och extern visualisering, självhypnos, suggestionspåverkan, ideomotorisk träning, spänningsreglering, mindfulness, affirmationspåverkan och meditation.

Vi använder följande modeller: Utvecklingsmodellen, Träningsmodellen och Förändringsmodellen.

Den viktiga grundpelaren, mental träning, i Navigatums verksamhet kommer ifrån Skandinaviska Ledarhögskolans utbildning till licensierad mental tränare. Skandinaviska Ledarhögskolan tillhandahåller forsknings- och träningsbaserade metoder som leder till personlig-, team-, ledar- och organisatorisk excellens. Rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan är Lars-Eric Uneståhl.


Den mentala träningens start i Sverige

Redan på 1960-talet bedrevs forskning via Uppsala universitet (Lars-Eric Uneståhl) som låg till grund för den mentala träningens utveckling i Sverige. Den mentala träningen tog ordentlig fart på 1970-talet och implementeras först inom idrotten.

Principen för hur vi genom att använda alternativa medvetandeformer som kunde förändra människors vanor/ovanor tog Lars-Eric Uneståhl fram under 60-talet.


Kort och gott gällande mental träning

Mental träning används till att förändra önskade och oönskade tankar, känslor och beteenden, målstyrning, ta bort blockerande självbilder, ta bort eller lindra smärttillstånd, ta bort eller hantera rädslor, fobier eller trauman. Skapa sinnesro, att fungera och må bättre, både psykiskt och fysiskt. Helt enkelt, mental träning används till att skapa nya resultat.


VISION 

Vad är en vision?

En vision är ett helhetsperspektiv över ditt framtida önskvärda tillstånd. Så som du vill leva framöver utifrån hur du vill må, vad du vill syssla med, vilka känslor som ska dominera din tillvaro, vilka relationer du ska ha, hur din tid spenderas, hur din finansiella situation ser ut, var du fysiskt du ska befinna dig och vilka tryggheter du byggt upp. Att arbeta med din vision betyder inte att du inte kan leva i nuet utan snarare tvärtom, det blir ett större lugn i nuet om du vet vart du ska. Du kan därför slappna av och njuta av stunden du befinner dig i. 

Visionen ska visa riktningen och också hjälpa dig att fatta beslut. Stor kraft ligger i att låta våra små vardagsbeslut styras av visionen. Många små förändringar leder ofta till stora, långsiktiga och hållbara resultat. Till visionen kopplar vi mål och delmål som vi arbetar med på väg mot visionstillståndet. Visionen skapar drivkraft på långsikt och faller inte allt eftersom att vi når mål på vägen. 

Att definiera visionen är för de flesta komplext och tar generellt lång tid. Att få visionen att hålla över lång tid är ännu en utmaning. Vi på Navigatum har mångåriga och beprövade strukturer för visionsarbete och visionsarbetet sker utifrån vetenskapliga och forskningsbaserade metoder. Hade det varit enkelt att skapa visionen hade alla gjort det. Att definiera och att börja att designa sin vision är första steget när du arbetar med tillsammans med oss på Navigatum.


Varför är det viktigt att ha en vision?

Det behöver inte vara viktigt att ha en vision men om du är på en plats i livet där du hellre vill vara någon annanstans eller om du ser saker i din framtid som du inte kommer att vara tillfreds med, då är visionen ytterst viktig. Har vi inte en vision så spelar egentligen våra handlingar i nuet ingen roll. 

 

Hur arbetar vi tillsammans med din vision?                                                                            

Inledande när du deltager i vår utbildning Utforma din vision kommer du att få svara på en mängd frågor om dig själv, ditt nuläge, dina framtidstankar, dina gap och vi kommer att pröva huruvida dina svar och tankar egentligen är viktiga för dig. Vi går igenom vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Vad som är värdigt för dig. Tillsammans så vänder vi ut och in på det som du tror skapar värde i ditt liv idag och i din framtid. Du kommer att utmanas inom alla områden som visionen omfattar och du kommer att ifrågasätta dina funderingar många gånger om. Att definiera visionen är för de flesta komplext och tar generellt lång tid. Att få visionen att hålla och fungera över lång tid är ännu en utmaning. Hade det varit lätt hade alla gjort det!

 Allmänt

Varför baserar ni all er verksamhet på mental träning?

Vi kan påverkas oss själva till förändring genom att arbeta i vårt dagsmedvetna (dominanta) sinnestillstånd men vi kan också skapa förändring genom att arbeta med vårt alternativa (undermedvetna) sinnestillstånd. Det förstnämnda arbetssättet är väldigt vanligt men om vi vill få rejäla och långvariga förändringar i vårt liv krävs det att vi programmerar om vårt alternativa (undermedvetna) medvetandetillstånd. Det gör vi genom mental träning anpassad för vårt undermedvetna sinnestillstånd. Du kan läsa mer om hur nervsystemet, hjärnan och det alternativa medvetandet påverkas av mental träning ovan i styckena om Mental träning. Om hur funktioner för analys, realitetstestning, referensramar är bundna till dimensioner i det dominanta sinnestillståndet, dagsmedvetandet och hur det begränsar oss. Alltså vilka skillnader det är med att arbeta i de olika medvetandetillståndet.


Hur vet jag att jag kommer att få förändringar efter att ha gått era utbildningar eller individuella upplägg? 

På denna fråga finns två aspekter och båda behöver fyllas för att du ska få ett högt värde av att samarbeta med oss. Vi på Navigatum behöver ansvara för att tillhandahålla utbildningsmaterial och upplägg som håller högsta kvalitet och som är väl beprövat utifrån vetenskapliga och forskningsbaserade metoder. Du som kursdeltagare eller kund till oss behöver ta ansvar för genomföra kursen eller det upplägg som är framtaget för dig på ett gott sätt. Du behöver göra din mentala träning, deltaga vid teoritillfällen, göra övningar och det material som är kopplat till kursen eller upplägget samt ha regelbunden kontakt med din mentor. 


Vad händer om jag missar min mentala träning en dag?

Att missa ett träningspass gör inte speciellt mycket men om du kommer ur fas i ditt träningsschema så kontaktar du din mentor.


Hur många mentala träningspass (ljudfiler) finns det?

Det finns drygt 100 mentala träningspass som ingår i våra kursutbud. Därutöver så specialanpassar vi träningspass för dina unika behov beroende på vilken utmaning du står inför.


Vad händer om jag missar teoretisk kunskap/ett kurstillfälle?

Går du en onlinekurs kan du se om utbildningsmaterialet hur många gånger som helst.

Gör du din kurs i grupp kontaktar du din kursledare för ett extra upplägg.  


Kan jag göra detta samtidigt som jag har ett arbete?

Det kan du absolut.


Varför är uppläggen och kurserna så långa?

Anledningen till uppläggens längd är att när vi arbetar med mental träning och programmering av det alternativa (undermedvetna) medvetandetillståndet behöver vi tid att bearbeta och processa de olika momenten. Att stressa eller slarva igenom en utbildning baserad på mental träning är förmodligen bortkastat. Vill du få förändring och framförallt bestående resultat behöver du bryta automatiken i dina tanke-, känslo- och handlingsbeteenden och det tar tid. 


Om jag ska arbeta med framtiden finns det inte då risk att jag missar att leva i nuet?

Att arbeta med din vision betyder inte att du inte kan leva i nuet, det är inte varandras motsatser utan snarare tvärtom. Du får ett större lugn i nuet om du vet vart du ska och hur du tar dig dit. Du kan därför slappna av och njuta av stunden du befinner dig i.  


Hur fungerar utbildningsportalen och kurssajten?

I utbildningsportalen har du din ljudfilsträning, framgångsjournal, mental träningsdagbok och fysisk träningsdagbok. I kurssajten, Course Craft, finns ditt digitala utbildningsmaterial med teori och övningar.

Uppdelningar är för att alla våra kunder inte läser teori och vise versa. 


Vad händer om jag inte fungerar med min mentor?

Då mailar du ellen.valgeborg@navigatum.se


Hur anmäler jag mig till kurserna?

Det gör du här på hemsidan genom att gå till den kursen du är intresserad av och klickar på Boka. Du slussas då till vår bokningssida. Du kan också kontakta oss direkt på telefon eller mail.  


Om jag har företag och vill boka in mina medarbetare på kurserna, hur gör jag då?

Vill du anmäla fler än 3 medarbetare kontaktar du oss direkt annars går det bra att göra bokningen via hemsidan.


Hur betalar jag?

När du går via bokningssidan får du betalningsalternativ och kan göra din betalning direkt. En betalningsbekräftelse kommer att mailas till dig efteråt.   


Finns det delbetalningsalternativ?

Ja, i vissa kurser eller tjänster. Kontakta oss för mer information. 


Hur ofta kommer ert nyhetsbrev?

Vanligen en gång i månaden, men det kan komma oftare. 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Navigatum AB

kontakt@navigatum.se
070-3406400
Helgfria vardagar 9:00-16:00